Andebølle forsamlingshus

Lejebetingelser

Udlevering af nøgle:
 Nøglen afhentes i nøgleboks placeret ved forsamlingshusets køkkenindgang. Du får den aktuelle kode ved at ringe på tlf. 30 70 35 37 dagen før du skal leje huset.

Mod en ekstra betaling på kr. 1000,- kan nøglen evt. udleveres dagen før kl. 12:00. til opstilling af borde mv.

Og ligeledes mod en ekstra betaling på kr. 1000,- kan nøglen beholdes til kl. 17:00 dagen efter, med henblik på oprydning.

Begge dele kan dog tidligst aftales 14 dage før aftalt booking og kunden skal selv henvende sig. Aftale herom beror på om huset er ledigt.

Rengøring
Betalt rengøring (OBS! inkluderer ikke oprydning og køkkenrengøring) er obligatorisk ved leje af huset, pris: kr. 500,-. Ved leje af huset på flere sammenhængende dage betales kun rengøring én gang. Disse penge skal overføres til konto sammen med leje, som også fremgår af medsendte faktura

Energi og miljøtillæg pr. udelejning tillægges et energi og miljøtillæg på kr. 500,- 

Afbestilling:
Når lejen er indbetalt, anses lejemålet som værende bindende for begge parter og det er ikke længere muligt at afbestille.

Lejer medbringer selv:
Viskestykker, opvaskemiddel og karklude, håndklæder og håndsæbe til køkken og 3 toiletter, toiletpapir, sække/ poser til mad og restaffald..

Ansvar:
Forsamlingshuset udlejes ikke til personer under 18år. Alle lejer er ansvarlig for skader forvoldt på hus og indbo i forbindelse med lejemålet, herunder også uretmæssige opsætning af æresport og anden udsmykning. Udbedring af skader betales af lejer ifølge regning. Det er lejers ansvar at udenoms arealer afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Sker dette ikke forbeholder Andebølle Forsamlingshus sig retten til at få ryddet arealerne på lejers regning, der vil blive faktureret efter timeforbrug svarende til kr. 250 pr. påbegyndt time.

Ved manglende aftørring/rengøring i henhold til nedenstående afsnit, forbeholder Andebølle Forsamlingshus sig retten til at fakturere 250 kr. pr. påbegyndt time.

Ved hærværk på omkringliggende bygninger forbeholder Andebølle Forsamlingshus, sig retten til at få udbedret dette på lejers regning.

Varmeanlæg:
I de perioder, hvor der er varme på huset, skal man når huset forlades, stille ventilationerne på 16 grader. Fjernbetjeninger hertil ligger i køkkenet.

Aflevering efter brug:
Senest dagen efter kl. 07:00.

 

Følgende rengøring står lejer selv for:

Køkkengrej og bestik/service vaskes op, tørres af og stilles på plads.

Komfurer, ovne, borde og hylder i kølerum skal rengøres.

Gulvene fejes i hele huset, affaldsspande skal tømmes, også på toiletterne.

Borde og stole stilles som ved overtagelse og tørres af. Stole i stakke af 7 styks.

Hvis komfurer/ ovne m.m. ikke er rengjorte vil dette blive gjort for lejers regning, i henhold til afsnit om ansvar. Det er lejers/brugers ansvar at gøre sig bekendt med diverse instruktioner vedr. husets installationer, da fejlbetjening kan påføre lejer en ekstra udgift. Evt. ødelagt service m.m. afregnes iht. husets prisliste.

Affald:
Containeren ved køkkendøren er KUN til køkkenaffald, der er forsvarligt pakket i tilbundne sække/poser. Alt andet affald, såsom flasker, emballage, kasser, dåser, papirsduge m.m. medtages af lejer.

Æresport: Stativ til æresport/udsmykning er placeret på bagsiden af huset. Der må ikke skrues skruer eller slås søm i facaden. Efter brug af æresport/udsmykning, skal lejer selv medtage diverse gran/pynt.

Der må ikke kastes ris indendørs, da dette ødelægger gulvene!

Grundet landbrugsdyr og stråtækte bygninger i nærområdet er det ifølge politivedtægten § 39
ikke tilladt at afbrænde festfyrværkeri o.l.

 

Udlevering af nøgle:
 Nøglen afhentes i nøgleboks placeret ved forsamlingshusets køkkenindgang. Du får den aktuelle kode ved at ringe på tlf. 30 70 35 37 dagen før du skal leje huset.

Mod en ekstra betaling på kr. 1000,- kan nøglen evt. udleveres dagen før kl. 12:00. til opstilling af borde mv.

Og ligeledes mod en ekstra betaling på kr. 1000,- kan nøglen beholdes til kl. 17:00 dagen efter, med henblik på oprydning. Aftale herom beror på, om huset er ledigt.

Rengøring
Betalt rengøring (OBS! inkluderer ikke oprydning og køkkenrengøring) er obligatorisk ved leje af huset, pris: kr. 500,-. Ved leje af huset på flere sammenhængende dage betales kun rengøring én gang. Disse penge skal overføres til konto sammen med leje, som også fremgår af medsendte faktura

Afbestilling:
Når lejen er indbetalt, anses lejemålet som værende bindende for begge parter og det er ikke længere muligt at afbestille.

Lejer medbringer selv:
Viskestykker, opvaskemiddel og karklude, håndklæder og håndsæbe til køkken og 3 toiletter, toiletpapir, sække til flasker, sække til dåser og sække til pap.

Ansvar:
Forsamlingshuset udlejes ikke til personer under 18år. Alle lejer er ansvarlig for skader forvoldt på hus og indbo i forbindelse med lejemålet, herunder også uretmæssige opsætning af æresport og anden udsmykning. Udbedring af skader betales af lejer ifølge regning. Det er lejers ansvar at udenoms arealer afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Sker dette ikke forbeholder Andebølle Forsamlingshus sig retten til at få ryddet arealerne på lejers regning, der vil blive faktureret efter timeforbrug svarende til kr. 250 pr. påbegyndt time.

Ved manglende aftørring/rengøring i henhold til nedenstående afsnit, forbeholder Andebølle Forsamlingshus sig retten til at fakturere 250 kr. pr. påbegyndt time.

Ved hærværk på omkringliggende bygninger forbeholder Andebølle Forsamlingshus, sig retten til at få udbedret dette på lejers regning.

Varmeanlæg:
Når man forlader huset, skal termostaten igen stilles på 0, Termostaten er placeret i den lille sal.

Aflevering efter brug:
Senest dagen efter kl. 07:00.

Følgende rengøring står lejer selv for:

Køkkengrej og bestik/service vaskes op, tørres af og stilles på plads.

Komfurer, ovne, borde og hylder i kølerum skal rengøres.

Gulvene fejes i hele huset, affaldsspande skal tømmes, også på toiletterne.

Borde og stole stilles som ved overtagelse og tørres af.

Hvis komfurer/ ovne m.m. ikke er rengjorte vil dette blive gjort for lejers regning, i henhold til afsnit om ansvar. Det er lejers/brugers ansvar at gøre sig bekendt med diverse instruktioner vedr. husets installationer, da fejlbetjening kan påføre lejer en ekstra udgift. Evt. ødelagt service m.m. afregnes iht. husets prisliste.

Affald:
Containeren ved køkkendøren er KUN til køkkenaffald, der er forsvarligt pakket i tilbundne sække/poser. Alt andet affald, såsom flasker, emballage, kasser, dåser, papirsduge m.m. medtages af lejer.

Æresport: Stativ til æresport/udsmykning er placeret på bagsiden af huset. Der må ikke skrues skruer eller slås søm i facaden. Efter brug af æresport/udsmykning, skal lejer selv medtage diverse gran/pynt.

Der må ikke kastes ris indendørs, da dette ødelægger gulvene!

Grundet landbrugsdyr og stråtækte bygninger i nærområdet er det ifølge politivedtægten § 39
ikke tilladt at afbrænde festfyrværkeri o.l.

Priser
Udlejning:
2000,- pr/døgn + 500,- til rengøring (ved flere sammenhængende dage, betales kun 1 x rengøring)
(lejeperioden løber fra kl. 09:00 til 07:00 den efterfølgende dag)

Begravelse:
1000,- pr ½ dag (kun til begravelser) + 500,- til rengøring
(lejeperioden aftales)

Nøglen før tid.?.:
* Det er muligt (hvis huset ikke er udlejet) at få nøglen dagen før kl. 12:00,
mod en ekstra betaling på 1000,-

* Og ligeledes er det muligt at beholde nøglen til kl. 17:00 næste dag,
mod en ekstra betaling på 1000,-

Dette kan IKKE bestilles før få dage før den oprindelig lejeoverdragelse, så vil man være sikker på at have huset, skal man leje det..!

 

Denne kontrakt er bindende når betaling for leje af forsamlingshuset har fundet sted.

 
 
 
 
 
Priser er DKK og inkl. moms
Salgs- og leveringsbetingelser
Privatlivspolitik